Více produktů, nižší dopad. Našich zelenějších produktů rychle přibývá.

Produkty s nižším dopadem na životní prostředí.

Zavázali jsme se snižovat dopad našich výrobků na životní prostředí. Naše Eco kyslíková maska byla první kyslíkovou maskou vyrobenou bez použití PVC. V současnosti rozšiřujeme tuto řadu o mnoho dalších produktů v oblastech kyslíkové i aerosolové terapie a anesteziologie.

Naše Eco řada zahrnuje taktéž jednodílné vzduchovody Guedel. V budoucnosti budeme tuto řadu rozšiřovat o stále více a více pomůcek.

Poptávka/dotaz