Kyslíková maska Sentri s možností monitoringu CO2

Maska Sentri ETCO2 je konvenční kyslíková maska pro střední koncentraci kyslíku s portem pro odběr vzorků. Tento port umožňuje odběr vzorků vydechovaného kysličníku uhličitého z úst a nosu neintubovaných pacientů při podávání dodatečného kyslíku.

Kapnografie je velmi důležitá během sedace.

Zvýšené používání analgosedace vyvolalo potřebu pomůcky pro monitoring respirační deprese.

Rozdíl mezi analgosedací a celkovou anestezií je někdy velmi malý. V průběhu analgosedace se může přihodit, že intravenózní podávání sedativ a narkotik ke zmírnění obav může způsobit ztrátu vědomí a respirační obstrukci.

Použití Sentri masky je jednoduché. Připojte jeden konec ETCO2 monitorovací linky k vedleší trysce kapnometru a druhý k female luer lock portu na masce.

Vlastnosti a výhody

Pružná nosní svorka

Vylepšená přilnavost

Šikmý monitorovací port

Dovoluje připojení monitorovací linky a kyslíkové hadičky

Luer lock port

Bezpečné spojení monitorovací linky

Multi-channel oxygen tube

Kyslík stále proudí, i když je hadička zalomená

Sada masky ETCO2

Sentri ETCO2 Masks
  • 1141Kyslíková maska Sentri Mask s kyslíkovou hadicí
  • 1142Kyslíková maska Sentri Mask s kyslíkovou hadicí a hadicí pro monitoring CO2
  • 1143Kyslíková maska Sentri Mask s kyslíkovou hadicí, adicí pro monitoring CO2 a filtrem